Τζάμια

Χωρίσματα αλουμινίου με τζάμι. Μπορείτε να επιλέξετε εσείς το σχέδιο.