Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Το νέο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II” ξεκινάει άμεσα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 28/2/2018. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
2. Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δε μπορεί να υπερβαίνει τα 250€ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά διαμέρισμα τις 25.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% βάση εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων. Το υπόλοιπο ποσό δύναται να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια, είτε μέσω δανειακής σύμβασης για το ποσό που θα επιλέξετε ή για το ποσό που θα σας εγκριθεί από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 100% επιδότηση επιτοκίου, είτε με συνδυασμό των παραπάνω.
Επικοινωνήστε μαζί μας και θα αναλάβουμε τις διαδικασίες για την υποβολή του φακέλου.